Juleoratoriet av Johan Sebastian Bach

1., 2. og 3. kantate

framføres 16. og 17. desember